365 69

453 24

Vi er et band på 4 mænn som kommer fra Hamar og Otterstad på Hedmarken.

Vi spelle HARDROCK !!!

Det har vært:
innom her siden hjemmesiden
fikk ny design i februar 2006.