Automatiske dører

Alle trikker har automatiske dører. Når trikken kommer til stoppestedet, vil døra gå opp hvis du har trykket på signalknappen ved døra. Den kan åpnes flere ganger så lenge teksten "Døren åpner" eller den utvendige trykknappen lyser. Stoppknappene i kupéen gir bare stoppsignal og virker ikke som døråpnere.

Fotoceller i stigtrinnet sørger for at døra blir stående åpen så lenge noen befinner seg i døråpningen. 4 sekunder etter at sistemann har passert, lukkes døra automatisk. Det er altså ikke vognføreren som lukker døra. Trikkedørene har en følsom gummikant som gjør at døra straks spretter opp igjen hvis den skulle støte borti noe. Og så lenge dørene ikke er ordentlig stengt, lar det seg ikke gjøre å starte trikken.

Trenger du litt ekstra tid?

Alle som trenger ekstra tid, bør trykke på en egen knapp merket "Barnevogn" eller "Eldre", som finnes ved de fleste dørene. Døra vil da bli stående åpen helt til vognføreren selv gir klarsignal.

"Barnevognknappen" kan altså med fordel brukes også uten barnevogn. Den er nyttig om man er dårlig til beins eller hvis man har mye å bære på.

Normalt kan du bruke knappen merket med barnevogn når du skal av eller på trikken. På leddvognenes bakerste dør finnes imidlertid ingen "barnevognsknapp".

For å forbedre sikkerheten for eldre mennesker som velger bakerste dør til av- og påstigning på de eldste leddvognene er det montert en trykknapp med samme funksjon som "barnevognsknappen" ved denne døra.

Tilbake til Trikke Oversikt