Sikkerhet på T-banen

Føler du deg utrygg på T-banen? Det behøver du ikke. T-banens fremste kjennetegn er sikkerhet.

T-banen har egne reserverte traséer og kjører uhindret av all annen trafikk.

Et avansert signal og togstyringssystem overvåker trafikken, sørger for at alle tog kommer fram dit de skal,
sikrer nødvendig avstand mellom togene og at fartsgrenser overholdes.

Om togføreren ikke reduserer hastigheten tilstrekkelig, går bremsene på automatisk.

Gjennom radiosamband har togførerne kontakt med trafikksentralen.

Ved behov kan assistanse tilkalles på et øyeblikk.

Av- og påstigning

Dørene betjenes av togføreren. En startsperre hindrer at toget settes i gang før alle dørene er forsvarlig lukket. Nye T-banevogner vil få dører med klemsikring.

I enkelte tilfeller kan det være noe avstand mellom plattformen og toget. Spesielt hvis stasjonen eller holdeplassen ligger i en kurve bør man være spesielt oppmerksom på denne avstanden. Små barn bør holdes i hånden.

Trygghet i tog og på stasjoner

Sporveiens driftsselskap for T-banen legger vekt på synlig tilstedeværelse med eget personale og innleide vektere for å skape trygghet for T-banens kunder og ansatte.

Brann og røykutvikling

Oppdager du røyk, røykutvikling eller åpne flammer - vent til toget stopper på neste stasjon. Husk at det i gjennomsnitt bare er knapt ett minutt mellom stasjonene. Trekk så i nødbremsen eller varsle fører på annen måte. Dørene må ikke åpnes mens toget er i fart. Alle vogner er utstyrt med brannslukningsapparater i kupéen.

Evakuering

Dersom toget blir stående mellom to stasjoner, skal du forholde deg rolig til du får nærmere beskjed. Dersom toget må tømmes mellom to stasjoner, vil Sporveiens personell lede evakueringen. Ved å følge betjeningens anvisninger kan du føle deg trygg for passerende tog, strømskinner og eventuelle andre strømførende komponenter.

I tunnelsystemet finnes en rekke nødutganger som forkorter og forenkler rømningsveien mange steder der avstanden mellom stasjonene er stor.

Tilbake til T-Bane Oversikt