Signalanlegg og togstyring


T-banens signal- og togstyringssystem overvåker og styrer all trafikk på T-banenettet. Systemet gjenkjenner hvert enkelt tog og sørger for grønt lys, korrekt monitorinformasjon og riktig togvei i henhold til forhåndsprogrammert kjørerute. Togene fanger automatisk opp løpende informasjon om hastighetsbegrensninger og kommende hindringer forut i sporet. Hvis et tog overskrider den fartsgrensen som gjelder for strekningen, eller hvis toget næmer seg et forankjørende tog, får føreren automatisk varsel om nedbremsing. Om togføreren da ikke reduserer hastigheten, vil toget bremse automatisk og - om nødvendig - stanse helt.

Ved hjelp av hånd- eller fotbrytere må togføreren uopphørlig kvittere for at han eller hun er våken og oppmerksom. Nødbrems utløses automatisk dersom føreren skulle miste bevisstheten eller sovne.

Tilbake til T-Bane Oversikt