Utdrag fra læreplanen:

Radiomottakere/Sendere

Video/TV

Antenneanlegg

LF-Teknikk (Forsterkere)

Gå videre i læreplanen:

Tilbake til hovedside: