Videregående Kurs 2:

Service elektroniker

- gir grunnlag for arbeide innen mange fagområder.

Som service-elektroniker er du kvalifisert til å foreta installasjoner, service og vedlikehold av elektroniske apparater innen offentlig og privat sektor.

Kursets innhold:
Kurset gir videregående opplæring i elektronikkfagene og inneholder kun studieretningsfag. Halve kurset har samme innhold for alle fagretninger, mens resten er fordypning i en av følgende fagretninger:

Data- og kontorsystemer,
Lyd- og bildesystemer.

Inntakskrav: Bestått Videregående Kurs 1 i elektronikk.

Kompetanse som kurset gir:
Etter fullført og bestått VK II-kurs samt 1 1/2 år læretid kan eleven avlegge fagprøve i en av fagfordypningene eller søke videre utdanning. Hvis læreplass ikke finnes kan fagprøve avlegges etter endt skolegang.

Andre VK2 kurs: Data- og kontorsystemer samt lyd- og bildesystemer.

Tilbake til hovedside: