Verksted i særklasse:

Lyd og bilde linja på Sogn Vgs har åpnet et elevdrevet service- verksted. Det er for at overgangen til arbeidslivet ikke skal bli så stor. Verkstedet blir da drevet så virklighetsnært som mulig.

Vi har fått lagt inn servicedatasystemet MAB som vi bruker ved registrering på datamaskinen. Reparasjoner på elektronisk utstyr utfører vi under veiledning av lærerne. Står vi helt fast har vi tilgang på feiltipsprogrammer og teknisk telefon hos levrandør eller andre verksteder. Vi lærer også å behandle kunder, noe som er veldig viktig.

Vi driver service på lyd, video og TV produkter bare deler av året.
På denne måten innlemmes alle fagmodulene, vi lærer teori og praksis, helse-miljø-sikkerhet og bedriftslære. Vi regner med at etter dette skoleåret har vi ved hjelp av verkstedet et bra utgangspunkt når vi skal ut i bedrift i 18 mnd. som lærlinger før vi tar fagberevet.

Tilbake til hovedside: