Hva innebærer det ha lærlinger for bedriften.

Lærlingen skal ha:

Det tildeles bedriften et kvalitetstilskudd p 11250,- etter at fagprøven er bestått.
En evaluering av lærlingen bør foretas en gang i blant, for lærlingen og bedriftens beste.
Lærlingen skal trenes opp til å jobbe selvstendig, og bør derfor settes til å løse oppgaver på egenhånd.

Hvorfor ?

Brangsjen er inne i en spennende tid med rask utvikling av teknologien, og det krever både omstilling,
kompetanse og kunnskap. Vi sier ikke at vi har alt dette, men etter tre års skolegang er et godt grunnlag lagt.
Dette kan bedriften selv bygge videre på. Lærlingene kan formes og tilpasses etter de behov som bedriften har for fremtiden.

Bedriften drar god nytte av lærlingens oppdaterte kunnskaper.
Det er en kortsiktig investering for bransjen og yrket. Investeres det ikke, vil det dø ut.

Det skrives en kontrakt med lærlingen p 18 måneder. Lærlingen går for øvrig under arbeidsmiljøloven, og har de samme rettighetene som andre ansatte i bedriften.
Reform 94 bygger på et aktivt sammspill mellom de videregående skolene og bransjene. Elektronikk - forbundet har gjennom påvirkning av myndighetene i mange år fått en utdanningsmodell som består av tre år i skole og ett og et halt år i lære, i overensstemmelse med behovet for teoretisk og praktisk kompetanse.

Utplassering = Prøvetid:

Tilbake til hovedside: